szybkie czytanie ksiazki

Bibliografia

Tworząc program abc.ultra korzystaliśmy nie tylko z wskazówek doświadczonych trenerów stacjonarnych akademii ale zapoznaliśmy się również z ogromną ilością literatury związanej z tematyką szybkiego czytania. Niżej prezentujemy pozycje, które były dla nas metodycznym i merytorycznym drogowskazem podczas prac nad programem.

 1. Adler M. J., Doren Ch. How to read a book New York, 1972
 2. Banton Smith Ph. D. Nila. Speed Reading Made Easier Warner Books, 1992
 3. Berg H. Super Reading Secrets Warner Books, 1992
 4. Brześkiewicz Z. W.: Superczytanie. Jak uczyć się szybciej COMES, 1996
 5. Buzan T. Rusz głową Ravi, 1997
 6. Buzan T. Pamięć na zawołanie Ravi, 1996
 7. Chylińska J. Szybkie czytanie WSiP, 1984
 8. Culter Wade E. Triple Your Reading Speed Macmillan
 9. Dryden G., Vos J. Rewolucja w uczeniu Wydawnictwo Moderski i S-ka, 2000
 10. Frank Stanley D. Remember Everything You Read: The Evelyn Wood 7-Day Speed Reading & Learning Program Avon Books
 11. Fry R. How To Study Program: Improve Your Reading Career Press
 12. Gmerek-Biniek G. Uczymy się Biblioteka w Szkole, 2000 nr 2
 13. Gozdek-Michaelis K. Rozwiń swój genialny umysł zanim zaczniesz uczyć się trzy razy szybciej WSiP, 1998
 14. King Graham The Secrets of Speed Reading Mandarin/Sunday Times, 1993.
 15. Klaeser B. Reading Improvement Nelson Hall, 1977.
 16. Krakowian B. Efektywność czytania i sposoby jej mierzenia Języki Obce w Szkole 1974 nr 3
 17. Krakowian B. Jak szybciej czytać? Przekrój 1973 nr 1486, 1974 nr 1532
 18. Krasowicz-Kupis G. Tajemnicza umiejętność czytania Charaktery, 1999 nr 11
 19. Krop I. Tysiąc słów na minutę! Edukacja i Dialog, 2000 nr 3
 20. Król F. Sztuka czytania WSiP, 1982
 21. Kuzniecow O. A. Kształcenie umiejętności szybkiego czytania Życie Szkoły Wyższej, 1974 nr 6
 22. Kuznecov O. A., Chromov L. N. Technika bystrogo ctenija Wyd 2. Moskwa, 1983.
 23. Lachowska E. Sztuka szybkiego czytania Biblioteka w Szkole, 1997 nr 10
 24. Maberley N. Mastering Speed Reading Penguin, 1978.
 25. Minninger Ph. D. Joan. Rapid Reading in 5 Days Perigee Books (The Berkley Publishing Group), 1994
 26. Molibowski M. Umiejętność szybkiego czytania w języku ojczystym i jej wpływ na naukę języka obcego Neodidagmata, 1976 t.9
 27. Orczyk J. Zarys metodyki pracy umysłowej PWN, 1984
 28. Osmelak J. Jak uczyć się samodzielnie Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1984.
 29. Pawłowska R. Metodyka ćwiczeń w czytaniu Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2002
 30. Pichet S. Rola czytania w życiu człowieka Biblioteka w Szkole, 1992 nr 10
 31. Pietrasiński Z. Sztuka uczenia się Wiedza Powszechna, 1962
 32. Popiela A. Rola czytania w życiu człowieka Biblioteka w Szkole, 1992 nr 12
 33. Puślecki W. Wyznaczniki efektywności czytania Ruch Pedagogiczny, 1983
 34. Rogalska U. Doskonalenie techniki czytania. Cykl lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej Biblioteka w Szkole, 2003 nr 1
 35. Rudniański J. Jak się uczyć? WSiP, 2001
 36. Rudnicka D., Świderska I., Żmijowska R. Test dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum sprawdzający stopień rozumienia czytanego tekstu Biblioteka w Szkole, 2002 nr 6
 37. Scheele P. Czytanie fotograficzne Harald, 2000
 38. Skrzypczak H. Organizacja i metody samokształcenia. Poradnik metodyczny do pracy samokształceniowejWSiP, 1986
 39. Smoleńska A. Uczymy się uczyć efektywnie Biblioteka w Szkole, 2001 nr 1
 40. Szocki J. Szybkie czytanie Biblioteka w Szkole, 1992 nr 6
 41. Szkutnik Z. Kurs szybkiego czytania Wiedza i Życie, 1990 nr 3-12
 42. Tinker M. A. Podstawy efektywnego czytania PWN. 1980
 43. Wassus K. Tego można się nauczyć. Czytać szybciej - wiedzieć więcej Przekrój 1970 nr 1332
 44. Wassus K. Jak szybciej czytać Przekrój; nr 1333-1335, 1337,1339
 45. Werneck T., Ullmann F. Komunikacja - symbole pisma. Sztuka dynamicznego czytania Astrum, 1997
 46. Wojciechowski J. Umiejętność czytania Biblioteka w Szkole, 1995 nr 6
 47. Zeman E. Edukacja czytelnicza i informacyjna. Podręcznik dla uczniów liceum technicznego WSiP, 1999
 48. Zielonka A. Techniki szybkiej nauki. Nowoczesne metody efektywnego przyswajania informacji Dyrektor Szkoły, 1998 nr 7/8