szybkie czytanie faq

Najczęściej zadawane pytania (faq)

Umiejętność szybkiego czytania cieszy się dużm zainteresowaniem co sprawia, iż otrzymujemy wiele pytań. Na tej stronie publikujemy najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie. Jeśli jednak Twoje wątpliwośći nie zostały rozwiane skontaktuj się z nami. Na pewno udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.

Czy każdy może nauczyć się czytać szybko?

Tak, każdy może się tego nauczyć. Nie ma górnego limitu wieku. Niespodzianką był dla nas pewien 70 letni Pan, który zakupił program abc.ultra bo, jak napisał "chciałby jeszcze wiele przeczytać, a ma już coraz mniej czasu".

Czy dzieci mogą uczyć się szybko czytać?

Dzieci nie tylko mogą a powinny uczyć się technik szybkiego czytania, ponieważ szczególnie w wieku 8-12 lat z łatwością przyswajają wiele informacji. Wyposażając je w umiejętność szybkiego czytania dajemy im szansę szybszego przyswajania wiedzy i samodzielnego zdobywania informacji. Dzięki temu czas przeznaczony na czytanie może być wykorzystany maksymalnie efektywnie. .

Jak zmierzyć szybkość czytania?

Aby zmierzyć szybkość czytania należy czytać dowolny tekst przez 1 minutę, zaznaczając początek i koniec przeczytanego fragmentu. Po obliczeniu ilości słów przeczytanych w ciągu minuty otrzymamy wynik wskazujący tempo naszego czytania. Oczywiście, na szybkość czytania rzutują czynniki obiektywne, jak stopień trudności tekstu, cechy graficzne (wielkość i kolor druku) i czynniki subiektywne, jak złe nawyki czytania czy funkcjonalność naszego wzroku. Oko człowieka zarówno wolno, jak i szybko czytającego pracuje jednakowo, a różnica polega na tym, że oko czytającego szybciej przyjmuje i rozszyfrowuje większą ilość informacji.

Czy szybkie czytanie powoduje utratę zrozumienia tekstu?

Szybkie czytanie nie powoduje utraty zrozumienia, a działa wręcz przeciwnie. Czytając tempem przeciętnego człowieka (200 słów na minutę) nie można dogłębnie zrozumieć treści czytanej informacji, przede wszystkim dlatego, ze umysł działa znacznie szybciej. Pozostaje więc jeszcze czas na myślenie nie związane z tekstem. Wszyscy znamy to z własnego doświadczenia, kiedy nawet starając się czytać tekst jak najuważniej, w tym samym czasie myślimy o wielu innych sprawach. Potem okazuje się, że właściwie to powinniśmy czynność czytania powtórzyć, gdyż niewiele informacji zostało przez nas zapamiętanych.

U osób czytających szybko, zrozumienie tekstu jest przynajmniej o 30-40% większe niż u osób czytających powoli! Dzięki szybkiej percepcji całego zdania dokładniej rozumie się nie tylko sens każdego słowa, ale też właściwie stawia się logiczny akcent wewnątrz zdania, a zawartą w nim myśl przyswaja nie częściami, lecz w całości. Ponadto dobrze rozwinięta technika czytania pozwala ukierunkować główną energię czytelnika nie na pokonywanie technicznych trudności czytania, a na zrozumienie przeczytanego tekstu.

Jakie są przyczyny wolnego czytania i jak je wyeliminować?

Przyczyną wolnego czytania są złe nawyki wyniesione ze szkoły. Należą do nich: fonetyzacja, małe pola widzenia oraz regresja.

Fonetyzacja polega na powtarzaniu szeptem lub w myślach czytanych słów. Ten nawyk kształtuje się w szkole podstawowej, kiedy opanowujemy umiejętność czytania. Nauczyciel aby rozpoznać czy dziecko rozróżnia słowa i dobrze je wymawia, nakłania ucznia do czytania na głos. Nawyk głośnego czytania u wielu osób pozostaje już na całe życie. Jednak to z powodu fonetyzacji szybkość czytania nie przekracza szybkości mowy i wynosi około 150 słów na minutę. Natomiast czytelnik potrafiący szybko czytać nie wymawia tego co czyta, co sprawia że informacja biegnie do mózgu tylko przez kanał wzrokowy z pominięciem słuchowego.

Pole widzenia to odcinek tekstu mierzony liczbą znaków lub słów spostrzeganych przez oko w momencie zatrzymania (fiksacji). Ruch oczu nie ma charakteru ciągłego. Poruszają się one skokowo z dużą szybkośią w sposób nie kontrolowany przez świadomość człowieka. Czytanie odbywa się tylko w czasie fiksacji. Natomiast podczas ruchu oko nie odbiera informacji, gdyż widzi wówczas tekst bardzo nieostro. Czas zużywany podczas przesuwania wzroku na kolejne punkty fiksacyjne praktycznie nie ma wpływu na szybkość czytania, gdyż przy czytaniu oczy znajdują się w ruchu średnio tylko 3 minuty w ciągu godziny. Badania wykazały, że podczas tradycyjnego, wolnego czytania na jeden wiersz prozy przypada 10-15 zatrzymań. Tymczasem oko osoby potrafiącej szybko czytać zatrzymuje się na tej samej linii wiersza maksymalnie 2-3 razy.

Regresja to wsteczne ruchy oczu lub wsteczne fiksacje następujące po pierwszej fiksacji na początku wiersza drukowanego tekstu. Należy wykonywać ich jak najmniej, gdyż traci się przez nie wiele czasu, co w efekcie hamuje tempo czytania. Regresja pojawia się najczęściej jako następstwo roztargnienia czy też niedostatecznej koncentracji uwagi. Przyczyny tych zjawisk upatruje się w tym, że przy tradycyjnej technice czytania mózg człowieka nie jest w dostatecznym stopniu obciążony - w związku z czym łatwiej pojawiają się myśli uboczne, nie związane z czytanym tekstem. Oczy przesuwają się wprawdzie po liniach tekstu, lecz proces spostrzegania nie jest mimo to zbieżny z procesem przetwarzania informacji. Czytelnik zauważa, że podczas czytania myślał o czymś innym i nie pamięta treści przeczytanego tekstu.

Wszystkie wspomniane przyczyny wolnego czytania można łatwo zminimalizować wykonując ćwiczenia zawarte w abc.ultra.

Od czego uzależnione są postępy w szybkim czytaniu?

Jak w wielu dziedzinach taki i w szybkim czytaniu postępy zależą głównie od pracy. Einstein powiedział kiedyś, że prawdziwy geniusz to 99% pracy i 1% geniuszu. To charakteryzuje również naukę szybkiego czytania. Im więcej pracy w to włożymy, tym osiągniemy lepsze efekty. Mistrzyni świata w tej dyscyplinie dzięki wytrwałmu treningowi dzisiaj czyta z prędkością ponad 48000 słów na minutę.

Dlaczego warto szybko czytać?

Przede wszystkim jest to ogromna oszczędność czasu! Książka, której przeczytanie zajęłoby przeciętnie 5 godzin, po kursie zajmie 1 godzinę. Oszczędzasz 4 godziny! A jak powszechnie wiadomo - czas to pieniądz. Po drugie, jeśli przeczytanie książki zajmuje dużo czasu to bardzo łatwo się do niej zniechęcić. Jeśli jesteś w stanie przeczytać 400-stronicową książkę w godzinę to łatwiej sięgnąć po następną albo spożytkować zaoszczędzony czas na coś innego. "Szybkie czytanie" jest właśnie po to, by studenci, pracownicy naukowi i inni nie musieli spędzać większości swojego czasu nad książkami, bo przecież nie o to chodzi. Czytanie to nie wszystko!

Co da mi program abc.ultra?

abc.ultra to profesjonalne oprogramowanie dzięki któremu:

  1. zaoszczędzisz czas i pieniądze, które wydałbyś na inne kursy przynoszące często gorsze efekty
  2. przy zachowaniu pełnego zrozumienia tekstu nauczysz się czytać co najmniej 1000 słów na minutę poprzez zwiększenie pola widzenia, skrócenie czasu fiksacji, likwidację fonetyzacji i subwokalizacji oraz eliminację regresji czytelniczej
  3. otrzymasz pełne kompendium wiedzy na temat szybkiego czytania
  4. zwiększysz ogólną wydajność swojego mózgu, co zaowocuje ogólnym ulepszeniem pamięci
  5. dołączysz do grona osób czytających szybko i z pełnym zrozumieniem