Regulamin

 1. Marka abc.ultra oraz niniejsza strona internetowa (zwana dalej Sklepem) należą do firmy naukaszybkiegoczytania.pl z siedzibą w Katowicach przy ul. Bohaterów Monte Cassino 23.
 2. Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w Sklepie, procesu składania zamówienia oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski.
 3. Produkty znajdujące się w naszej ofercie są legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem oczywistej pomyłki obsługi sklepu.
 5. Na produkty zakupione w Sklepie wystawiamy dowód zakupu a na życzenie Klienta rachunek/fakturę.
 6. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia zamieszczony na stronie Sklepu. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Za podanie błędnych danych w formularzu zamówienia odpowiedzialność ponosi Klient.
 7. Zakupione towary są wysyłane na adres lub adres email (jeśli zamówienie dotyczy produktów wysyłanych elektronicznie) podany przez Klienta w formularzu zamówienia w ciągu 1-7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty. W przypadku chwilowej niedostępności zamówionego produktu, Sklep powiadomi Klienta o zaistniałej sytuacji i uzgodni z Klientem dalsze postępowanie (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.
 9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności zapłaty za te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 10. Opinie i pytania dotyczące pracy Sklepu w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy wysyłać korzystając z formularza kontaktowego.
 11. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyny.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 13. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z akceptacją regulaminu. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie z zastrzeżeniem, że zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od chwili ich opublikowania na stronie internetowej.
 14. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 15. Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z właścicielem Sklepu.
 16. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Polityka prywatności

 1. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności naszych Klientów, dlatego nigdy nie sprzedajemy ani nie udostępniamy osobom trzecim ich danych osobowych.
 2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych powoduje brak możliwości realizacji zamówienia. Dane przez nas gromadzone wykorzystywane jedynie w celu i zakresie koniecznym do realizacji zamówienia (tzn. do dostarczenia Klientowi przesyłki, wygenerowania kodów licencyjnych, dokonania rozliczeń) oraz w celach marketingowych naszej firmy.
 3. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie będziemy wysyłać żadnych materiałów marketingowych.
 4. Każda wiadomość reklamowo-promocyjna przesyłana przez nas za zgodą klienta posiada jasną instrukcję jak zrezygnować z otrzymywania tego typu wiadomości.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz Sklep obowiązuje zawsze aktualna wersja, dostępna na tej stronie.